Phương pháp giáo dục

Phương Pháp Giáo Dục

Lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn và định hướng cho trẻ, nhằm khuyến khích trẻ phát triển;

  • Sự nhận biết được giá trị của bản thân, gia đình và cộng đồng,

  • Thái độ quan tâm, chăm sóc và tôn trọng bản thân cũng như mọi người,

  • Các kỹ năng giao tiếp với xã hội bên ngoài, 

  • Các kỹ năng sống để tự lập và tự định hướng,

  • Niềm đam mê và vui thích trong học tập.